Fusk

                                                   Fusk koder sims 3                                 

Tryck Shift + Ctrl + C på tangentbordet för att få upp rutan där du skriver in fusken.

Kod - Beskrivning
help - Visar ett antal fusk
Kaching - 1,000 mer Simdaler
Motherlode - 50,000 mer Simdaler 
shazaam - +2,500 livslång lycka 
freerealestate - Allt är gratis 
modify traits - Set or clear traits 
add to household - Lägg till sim till hushåll 
set age [nummer] - Sätt ålder på sim
edit in cas - Ta simen till CAS-menyn
set career [karriär/level] - Ge markerad sim en karriär 
force all events - Alla utmaningar 
force visitor - Tvinga fram besökare
make me know everyone - Lär känna alla 
make friends for me - Ger dig slumpmässiga vänner 
make motives [static eller dynamic] - Sätt behoven statiska eller dynamiska 
unlockOutfits [on eller off] - Visa alla kläder 
moveObjects [on eller off] - Sätt och flytta möbler vart du vill 
resetSim [förnamn] [efternamn] - Radera sim 
constrainFloorElevation [true eller false] - Tillåter att justera i otillåten terräng
fadeObjects [on eller off] - Möbler försvinner när du kommer nära 
snapObjectsToAngle [true eller false] - 45 grader på möbler 
hideHeadlineEffects [on eller off] - Visa pratbubblor ovanför sim 
jokePlease - Skriver ut slumpmässigt skämt
enablellamas [on eller off] - Llamor 
slowMotionViz: [0-8] - Slow motion. 0 är normalt och 8 är segast 
testingCheatsenabled [true eller false] - Olika möjligheter
moviemakercheatsenabled [true eller false] - Tryck på din sim samtidigt som du har shift intryckt för att göra animeringar och poser. 
fps [on eller off] - Visar FPS 
fullscreen [on eller off] - Fullskärm 
quit - Stäng av spelet 


                          Fusk koder sims  2                          För att få upp fuskfönstret tryck:
ctrl-shift-c samtidigt
!OBS! >--< !OBS!
Alla fusken har namn antingen i form av (fusk ??) eller siffror.
detta underlättar vid frågor om vissa fusk. (uppdaterat 4juni2007)

(fusk A)
Ett fusk som är bra för fattiga familjer.
motherlode = 50 000 simdaler
kaching = 1000 simdaler

(fusk B)
Få massor av våningar (max 255)
sethighestallowedlevel 255 = 255 st våningar kan byggas (siffrorna är antal våningar)

OBS! vissa datorer klarar inte av detta!*

(fusk C)
Vill du vrida saker (stolar mm) i 45 grader istället för 90 grader skriv då in:
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true
eller om du vill stänga av fusket skriv ...Rotation false
För att du nu ska kunna rotera saker i 45 grader så ska du trycka på , eller . då du håller i ett föremål...(fusk D)
ETT MYCKET VÄLKÄNT FUSK TILL TS2 SOM GÖR ATT MAN KAN GÖRA NÄSTAN ALLT KOMMER HÄR...
Vill du kunna ändra alla saker (nästan), behovsmätarna, göra GRÖNA (alien simmar)
eller VITA simmar. Få roligare och bättre kläder och massor mer skoj. Skriv då in detta i
Kvarteret:
boolProp testingcheatsEnabled true
eller för att stänga av fusket:
boolProp testingcheatsEnabled false

(fusk D-1)
När du sedan skrivit in detta i kvarteret så går du till ”Skapa familj”.
När du ska skriva in efternamnet/hushållets namn klickar du på ”Skift” och samtidigt N
(shift-N), då kommer en engelsk gul ruta upp i översta högra hörnet (Ignorera den bara)
Nu kan du ha massor av roliga och coola kläder (t.ex. osynliga familjer, lie familjer mm).
OBS! vissa datorer klarar inte av detta!*

(fusk D-2)
Sedan när du är i en "levande" familj så kan du klicka på dom flesta saker samtidigt som man håller inne shift...
då brukar det komma upp massor av roliga förslag (P.S. förslagen står på ENGELSKA)
Några föslag som du kan göra kommer här...

(fusk D-3)
Du kan även göra de här sakerna med samma fusk som ovanstående...

!OBS! DETTA KRÄVER THE SIMS 2 Arbetsliv !OBS!
--> Om du skulle vilja ha GULD/SILVER/BRONS -medalj i olika färdigheter gör då så här...
1. När du har skrivit in - boolProp testingcheatsEnabled true
2. Åk till en av dina affärer/hus där du vill få guld i färdigheten.
3. Tryck Shift, ta pilen på din gubbe som vill ha guld. Tryck på "mer.../Spawn.../mer.../Badge Juicer
4. Det kommer en leksaksbåt på golvet. Tryck på den... klicka på Set bagde.../ sedan den sak du vill få guld i t.ex. /selling/...
och välj sedan nivå... /gold, silver, bronze.
5. Nu ska du ha guld/silver/brons -medalj i t.ex. försälning beronde på tidigare val.
(6). Vill du av någon anledning ta bort din fina medalj så klickar du på båten och sedan... Clear badge... och sedan ämnet.


(fusk D-4)
Du kan även göra det här med boolProp testingcheatsEnabled true fusket...

-->Kräver ingen expantion.<--
--> Gör så att olika saker ALLTID är rena och fina, följ dessa fyra steg bara...
1. Ta fram fuskrutan. Ctrl+Shift+C
2. Slå in koden boolProp testingcheatsEnabled true
3. Tryck på shift och sedan klicka på ett föremål som kan bli smutsigt t.ex. toaletten.
4. Välj sedan då "set Dirty state..." och sedan välj "Ultra-Clean"...

(fusk D-5)
-->Kräver ingen expantion.<--
--> Gör så att din sim blir en vampyr...
1. Slå in boolProp -koden som står på (fusk D).
2. Var/spela den sim som ska bli vampyr.
3. Gör så din sim blir Vampyr och klicka på shift och tryck på din sim med pilen.
(olika ENGELSKA alternativ kommer upp)
4. Välj då en som det står "make vampire"... om du inte hittar "make vampire" tryck då på "mer..." och kolla om det finns där.
Din sim blir då en vampyr.
(5). För att få tillbaka din vanliga sim gör du på samma sätt bara att det står nåt annat på exakt samma ställe där det tidigare
stod "make vampire".


OBS! vissa datorer klarar inte av detta!* (titta längre ner för mer info, leta efter * )


(fusk D-6-A)
För att styra personer som inte igår i din familj som du tillexempel har på besök eller som är på en allmän tomt gör då så här:
tryck ner shift och klicka på den personen du vill styra...
välj... MAKE SELECTABLE eller nåt sånt... då kommer personen upp så du kan styra den...
Detta kräver boolProp tesingcheatsEnabled true fusket...

(fusk D-6-B)
detta fungerar på samma sätt typ som (fusk D-5-A) bara att denna kräver ett enklare fusk...
AddneighbortoFamilycheat on ,eller då off som man vill stänga av...

(fusk E)
Om du vill filma eller nåt och inte vill ha den gröna Diamanten flygandes över huvudena på simmarna använd då detta fusk:
Plumbobbobtoggle on ,eller off.* = Spelet kan krascha och stänga av sig... detta gör då att det som inte är sparat sen sist går eventuellt förlorat...
Du kan till 95% köra spelet efteråt... i väldigt få fall kanske Spelet kraschar såpass att man måste installera om det..
Men detta händer inte särskilt ofta...
Om spelet bara hakar upp sig/ljudet hackar så får man i vissa fall trycka på on/off (power) -knappen på datorns framsida.
Nu har ni som frågar detta fått reda på det...Andra Koder/Fusk

1. För att flytta saker som annars inte går att flytta skriv då in:
move_objects on/off eller moveObjects on/off i fuskfönstret

2. För att förminska eller förstora din sim skriv då in:
StretchSkeletton 1.0
[1.0 = orginalstorlek på simmen, 1.1 och uppåt gör simmen längre och 0.9 och lägre gör simmen kortare...]

3. För att stänga av/sätta på åldringen på din sim skriv då in:
aging on/off

4. För att låsa upp den markerade simmens karriärs belöningar skriv då in:
UnlockCareerRewards

5. För att ändra tiden skriv då in:
sethour # (# = 1 - 23)

6. För att ändra volym på TV:n skriv då in:
floatProp tvVolume # (# = 0.0-1.0)

7. För att få tvillingar skriv då in detta när du är den mamman som är gravid:
Forcetwins

8. För att kolla om det finns en uppdatering till spelet skriv då in:
autopach on/off

9. Om du vill byta terräng typ i kvarteret skriv då in:
TerrainType desert/temperate
(dessert=öken, temperate=gräsmark)


Andra koder:

10. Gör skärmen kornig (# = 0.0 till 1.0) (kräver postprocessing)
filmGrain #

11. Skapar brevlådeeffekt (# = 0.0 till 0.4) (kräver postprocessing)
letterBox #

12. Suddigt i sidan av skärmen (# = 0.0 till 1.0) (kräver postprocessing)
vignette # # #

13. Sitcom flashback suddig effekt (# = 0.0 till 1.0) (kräver postprocessing)
bloom rgb #

14. Sätt på postprocessing skriv då in:
boolProp enablePostProcessing true

15. Stäng av postprocessing skriv då in:
boolProp enablePostProcessing false

16. Ändra spelhastighet (# = 0 till 8... 0 är normal hastighet)
slowMotion #

17. Tag bort censureringen (ruterna när dom tex. duschar)
intProp censorgridsize 0


--> Extra fusk för THE SIMS 2 Studentliv kommer här <--

Dessa koder slås in i kvartersläget:
18. Lägg till flera detaljer på bilarna skriv då in:
boolprop carsCompact on /off

19. Anti-bugg test (få tillgång till alla menyer (t.ex. Sjärnkikaren – Bli bortförd)), skriv då in:
boolProp testingCheatsEnabled true/false

Denna kod slås in vid en studentkorridor:
20. Tillåt alla byggmenyer (på en studentkorridor), t.ex. vägg, fönster/dörrar mm.
boolprop dormspecifictoolsdisabled false


--> Extra fusk för THE SIMS 2 Nattliv kommer här <--

21. Gör så att vampyrerna tål solljus, detta stannar då behovsmätarna så att vampyren inte går ner på rött, skriv då in:
motiveDecay on/off

22. Tilldelar en familj på kvartersnivån ett visst pengavärde.
familyfunds NAME XXXX
(NAME =namn på familj och XXXX =pengar till familj)

23. Justera vinkel på alla tak på tomten, skriv då in:
roofslopenangle # [# = 15 -75]

24. Om du vill spela in film och inte vill ha alla tankeballonger, talballonger och rubriker av typen ++/-- synliga ska du använda detta fusk:
showHeadlines [on/off]

25. Den markerade simmen får omedelbart tillgång till alla karriärs belöningar i katalogen. Om du vill ha detta fusk skriv då in:
unlockCareerRewards

26. Om du vill maximera behovsmätarna (på alla simmar på tomten) så skriv in detta:
maxMotives

27. Om du vill stoppa/starta behovsmätaren (för alla simmar på tomten) skriv då detta:
motiveDecay on /off

28. Om du vill ge din sim en rejäl bunt med ambitionspoäng skriv då in detta:
aspirationLevel [0-5]


--> Extra fusk för THE SIMS 2 Djurliv kommer här <--

29. Gör så att du kan kontrollera dina husdjur:
boolprop ControlPets on
...och för att stänga av fusket...
boolprop ControlPets off

30. Gör så att katt/hundarna inte åldras:
boolprop DisablePuppyKittenAging true
...och för att stänga av fusket...
boolprop DisablePuppyKittenAging false

31. Du kan med detta fusk avbryta en sak som dit djur gör:
boolprop PetActionCancel true
...och för att stänga av fusket...
boolprop PetActionCancel false

32. Visar dig vilket tillägg en möbel kommer ifrån som en text i föremålets beskrivning:
boolprop ShowCatalogePFlags true
...och för att stänga av fusket...
boolprop ShowCatalogePFlags false

33. Tar bort alla dörrar/fönser/trappor
DeleteAllObjects Doors /Windows /Stairs

34. Stänger av "DeleteAllObjects Doors/Windows/Stairs" och sätter på djurens egna vilja
boolprop PetsFreeWill true
...och för att stänga av fusket...
boolprop PetsFreeWill false

35. Tar bort alla markiser på tomten:
DeleteAllAwnings

36. Tar bort alla staket på tomten:
DeleteAllFences


--> Extra fusk/tips för THE SIMS 2 Arbetsliv <--

(tips)
För att placera ut flera saker på en och samma väggruta tryck då in ctrl och/eller alt (jag är inte säker)
samtidigt som du placerar ut föremålet..
...en brandvarnare över dörren tillexempel.


INFO om "boolProp" fusken:

* = "OBS! vissa datorer klarar inte av detta!" menas med att spelet kan krascha och stänga av sig...
Detta gör då att det som inte är sparat sen sist går eventuellt förlorat...
Du kan till 95% köra spelet efteråt... i väldigt få fall kanske Spelet kraschar såpass att man måste installera om det..
Men detta händer inte särskilt ofta...
Om spelet bara hakar upp sig/ljudet hackar så får man i vissa fall trycka på on/off (power) -knappen på datorns framsida.
Nu har ni som frågar detta fått reda på det...

detta var en liten uppdatering av hpnisse.
...4juni2007...

  

kram : Simslivet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar